Regulament

                                                                                                                                                     
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Cand doi se lupta, Fainosagul castiga!”

03 August 2020- 30 Septembrie 2020

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Organizatorul Campaniei “Cand doi se lupta, Fainosagul castiga!” (denumita in continuare "Campania") este Societatea More Results Marketing S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Str. Baicului nr. 82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20956/2004, avand CUI RO 17044796, operator de date cu caracter personal nr. 2649, in numele si pentru Societatea Orkla Foods Romania S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corpul C(S+P+2E), sector 1, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/15619/2006, cod de identificare fiscala RO 14624799.
1.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii campaniei; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.ardealulcufainosag.ro (“site-ul”). Modificarile produc efecte de la data publicarii lor pe site-ul www.ardealulcufainosag.ro. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.
SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul site-ului www.ardealulcufainosag.ro.
SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1. Campania va incepe in data de 03 August 2020, ora 00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 30 Septembrie 2020, ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul e a modifica data de incheiere a prezentei Campanii. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii pe site a Actului Aditional.
4.2. Inregistrarea in Campanie prin votare pe site-ul www.ardealulcufainosag.ro si completarea datelor, in conformitate cu Sectiunea 6 de mai jos se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 03 August 2020, ora 00:00, ora Romaniei si 30 Septembrie 2020 ora 23:59:59, ora Romaniei. Orice inregistrare trimisa inainte de data 03 August 2020, ora 00:00, ora Romaniei sau dupa data de 30 Septembrie 2020 ora 23:59:59, ora Romaniei, nu va fi luata in considerare.
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Nu au dreptul de a participa la Campanie angajatii Societatii Orkla Foods Romania SA, ai Societatii More Results Marketing SRL,  angajatii distribuitorilor si ai agentiilor implicate si nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
5.2. La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/ resedinta in Romania (denumite in continuare „Participanti”), cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, care acceseaza in perioada desfasurarii Campaniei site-ul  www.ardealulcufainosag.ro si se inregistreaza in Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
5.3. Persoanele cu varsta sub 18 ani la data inscrierii in campanie nu pot participa la Campanie.
5.4. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
5.5. Participantii trebuie sa isi dea acordul asupra prelucrarii datelor lor cu caracter personal.
5.6. Participarea la concurs nu este conditionata de achizitionarea vreunui produs.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
6.1. Pentru a intra in Campanie, Participantii trebuie:

 • sa acceseze web-site-ul www.ardealulcufainosag.ro, sa voteze reteta favorita dintre cele doua retete disponibile  (Ardealul pate porc, Fainosag ca pe Vremuri, reteta lui Ion, 100g si Ardealul pate porc, Fainosag de Viitor, reteta lui Ionut, 100g) respectiv “Fainosag ca pe Vremuri, Reteta lui Ion” sau “ Fainosag de Viitor, Reteta lui Ionut” si sa completeze formularul de înscriere, mentionand:
 • (*) Numar telefon mobil valid care ii apartine sau la care are acces (ca si titular/utilizator; este obligatoriu ca numarul de telefon sa fie activ intr-una din retelele Orange, Vodafone, Telekom sau Digi; numarul de telefon trebuie sa aiba 10 cifre si fie de forma 0XXXXXXXXX)
 • (*) Bifarea campului: “sunt de acord cu termenii si conditiile regulamentului  si doresc să particip la campania „Cand doi se lupta, Fainosagul castiga!” organizată de More Results Marketing în numele și pentru Orkla Foods România”
 • (*) Bifarea campului: “îmi exprim acordul pentru stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul participarii la campanie”
 • (*) Bifarea campului: “am vârsta peste 18 ani”.

Toate campurile sunt obligatorii. Accesarea formularului de inscriere se face de pe homepage-ul site-ului www.ardealulcufainosag.ro, din sectiunea care anunta prezenta Campanie - formular inscriere.
Pentru a fi validata înscrierea unui participant in Campanie, acesta trebuie să îndeplinească simultan toate condiţiile de mai sus. Organizatorul Campaniei nu îşi asumă responsabilitatea pentru înscrierile incomplete sau incorecte.
Votarea se poate realiza o data la 30 de minute.
Participantii vor putea sa continue sa voteze reteta favorita pe www.ardealulcufainosag.ro si dupa finalizarea campaniei “Cand doi se lupta, Fainosagul castiga!”.

6.2. Dupa completarea formularului de inscriere, Participantii trebuie sa apese butonul „Trimite”. Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile web care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.
6.3. Un Participant are dreptul sa se inregistreze in Campanie o singura data folosind acelasi numar de telefon pe toata perioada Campaniei, conform prevederilor din prezentul Regulament. De asemenea, un Participant are posibilitatea de a castiga un singur premiu.
6.4. Participantii nu au dreptul sa se inscrie in campanie folosind mai multe numere de telefon. Organizatorul isi rezerva dreptul sa investigheze situatiile de acest gen. In cazul in care se constata faptul ca un participant a castigat un premiu prin fraudarea mecanismului si regulilor de inscriere si participare, acesta va fi invalidat, iar premiul nu ii va mai fi acordat. In cazul in care acest lucru se constata dupa acordarea premiului, respectivul participant va avea obligatia de a returna Organizatorului premiul primit.

 

6.5. MESAJELE CAMPANIEI:
6.5.1 Pentru fiecare inscriere pe Site-ul www.ardealulcufainosag.ro in perioada Campaniei in conditiile prezentului Regulament, Participantul va primi un mesaj de raspuns afisat pe ecran care va avea un mesaj de tipul:

 • Daca inscrierea este corecta:

         Esti inscris pentru tragerea la sorti. Vei fi contactat in caz de castig. Succes!

 • Daca numarul de telefon a mai fost utilizat la o inscriere anterioara :

 

Te-ai inscris deja in Campanie! Te poti inscrie o singura data. Detalii in regulament pe www.ardealulcufainosag.ro.

 • Daca inscrierea nu contine un numar de telefon:

 

Va rugam corectati erorile!

6.5.2. Organizatorul nu este raspunzator pentru inscrierile web care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic, pierderile / intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de internet, generate de retelele de telefonie mobila (Vodafone, Orange, Telekom sau Digi) sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului.
6.5.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica pe parcursul Campaniei continutul mesajelor transmise ca raspuns la inscrierile prin intermediul formularului de pe site-ul www.ardealulcufainosag.ro , fara o notificare prealabila.
SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE
7.1. Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt 5 premii constand in cate un telefon mobil Apple iPhone SE 2, 64GB, 4G, Black, in valoare unitara de 2400 lei, TVA inclusa.
Valoarea totala a premiilor acordate este de 12000 lei, TVA inclusa.
Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani sau în alte produse.
Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloce automate de prelucrare a datelor cu caracter personal fara interventie umana.
SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR
8.1. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti electronica, cu garantarea caracterului aleatoriu.
Va exista o singura tragere la sorti dupa incheierea Campaniei, dupa cum urmeaza:
1. In data de 06 Octombrie 2020. La tragerea la sorti vor participa toate inregistrarile valide receptionate pe site-ul www.ardealulcufainosag.ro, pe perioada cuprinsa in intervalul 03 august – 30 septembrie 2020. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna 5 (cinci) castigatori si cate 2 (doua) rezerve pentru fiecare premiu alocat, pentru cazul in care castigatorul nu poate fi validat din motive independente de Organizator. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si în cazul câstigatorului. Se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora.
Stabilirea castigatorilor premiilor are loc prin tragere la sorti electronica, automata, pe baza unui program cu distributie aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana), la data de 06 Octombrie 2020, de catre reprezentanti ai Organizatorului.
8.2. Castigatorii Premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a transfera, ceda premiul unei alte persoane. Premiile neacordate raman in posesia Organizatorului.
8.3. Premiile Campaniei vor fi predate personal, numai participantilor castigatori, si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.
8.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
8.5. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor.
SECTIUNEA 09. CONDITII DE VALIDARE
9.1. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
9.1.1. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;
9.1.2. Sa se inregistreze in Campanie conform mecanismului de desfasurare a Campaniei, (vezi SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI);
9.2. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat initial vreun premiu dar se constata ulterior ca acestia nu respecta/nu au respectat sau nu intrunesc/nu au intrunit intocmai cerintele Regulamentului.
SECTIUNEA 10. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR
10.1. În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorti, participantii desemnati câştigători vor fi contactati de către un reprezentant al Organizatorului la numărul de telefon cu care s-a înscris în Campanie şi vor fi informati în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare. Participantul va fi informat ca pentru validarea castigarii premiului trebuie ca în termen de maxim 2 zile lucratoare de la data anunţării de către reprezentantul Organizatorului, sa trimita pe adresa promotii@moreresults.ro :

a) copia cartii de identitate a participantului castigator, din care se va elimina seria si nr CI;
b) acordul semnat de catre castigator ca datele sale cu caracter personal, furnizate pentru scopurile Campaniei detaliate in prezenta Sectiune 13, să fie colectate si prelucrate de catre Organizator şi împuterniciții acestuia pentru inregistrarea, validarea castigatorilor campaniei si inmanarea premiilor castigatorilor (Anexa 1 la regulament);

Potentialul castigator va fi apelat la numarul de telefon utilizat/declarat la inscrierea in Campanie, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data extragerii, minim 2 apeluri pe zi la ore diferite in intervalul 09:00-17:00. In conditiile in care acesta nu poate fi contactat in termenul respectiv (prin imposibilitate de contactare se intelege, ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat,destinatarul nu raspunde, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat etc) acesta va fi invalidat, urmand a se apela succesiv la rezerve, in ordinea extragerii lor, urmand aceeasi procedura de validare.

In cazul in care termenul de 2 zile lucratoare nu a fost respectat de catre un potential castigator sau acesta trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, participarea acestuia la Campanie va fi invalidata, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii.

In cazul in care nici castigatorul, nici rezervele nu indeplinesc conditiile de validare, le este retrasa calitatea de potentiali castigatori si sunt invalidati, iar premiul nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului.

10.2. Premiile vor fi acordate de catre Organizator in termen de cel mult 30 (treizeci) zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, prin posta sau curier, la adresa indicata de acestia.
10.3. Lista tuturor castigatorilor validati (nume, prenume, premiul castigat) va fi publicata pe site-ul Campaniei, site accesibil la adresa www.ardealulcufainosag.ro in cel mult 20 zile lucratoare de la momentul validarii lor. Site-ul (si totodata publicarile de pe acesta, inclusiv lista castigatorilor) va fi activ timp de 30 de zile de la data finalizarii campaniei; orice reclamatie primita dupa data inactivarii site-ului nu va mai fi luata in consideratie de catre Organizator.
 SECTIUNEA 11. MINORII
11.1. Persoanele minore (cu varsta mai mica de 18 ani la data inceperii campaniei) nu au dreptul sa participe in cadrul acestei Campanii.
SECTIUNEA 12. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
12.1. In caz de neconcordanta intre prevederile existente pe materialele publicitare si prezentul Regulament, prevederile prezentului Regulament vor prevala.
SECTIUNEA 13. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
13.1 Conform Legii in vigoare privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, Regulamentul UE 679 din 27 Aprilie 2016, Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.
13.2 Scopurile prelucrarii datelor.
Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal enumerate in Art. 13.3 de mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanţi în vederea participării la Campanie, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri: 1. Organizarea si desfasurarea Campaniei in cadrul careia Organizatorul acorda castigatorilor, conform mecanismului Campaniei, premiile aratate.
13.3 Datele cu caracter personal prelucrate
1. Pentru scopul organizarii și defășurarii Campaniei si publicarii castigatorilor pe site-ul www.ardealulcufainosag.ro, Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”):

 • de la participanti: numar de telefon,
 • de la castigatori: nume, prenume, adresa postala, adresa , semnatura, CNP. Codul numeric personal este necesar Organizatorului pentru indeplinirea obligatiilor impuse de Codul Fiscal in vigoare.

13.4 Temeiul prelucrarii.
Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri, dupa cum urmeaza:
1. Pentru scopul de organizare și defășurare a Campaniei.
13.5 Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie direct de la acestia prin trimiterea datelor, documentelor prin intermediul serviciilor de posta/curierat.
13.6 Destinatarii datelor cu caracter personal.
In desfasurarea activitatilor noastre si pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii sau parteneri in baza unor relatii contractuale, carora le pot fi divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator. Pentru indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei datele participantilor pot fi dezvaluite, imputernicitilor care prelucreaza date pe seama Organizatorului, sub-imputernicitilor (entitati sub-contractate de imputerniciti pentru prelucrarea datelor).
13.7 Durata prelucrarii.
1. Pentru indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei, datele vor fi prelucrate pana la indeplinirea scopului Campaniei si pe perioada legala impusa de legislatia fiscala in legatura cu cheltuiala deductibila a premiilor acordate. Dupa incetarea duratei de prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele participantilor vor fi sterse.
13.8 Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.
Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege. Mentionam ca in mod constant Organizatorul evalueaza si imbunatateste masurile de securitate implementate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si verifica ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a datelor.
13.9 Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;
b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;
c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste ca Organizatorul sa stearga datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului;
d) Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;
e) Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri; f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;
g) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
i) Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului.
13.10 Responsabilul cu protectia datelor.
Pentru orice intrebare privind prezenta nota de informare si orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa se adreseze Responsabilul cu Protectia Datelor din cadrul Organizatorului, la adresa lucian_chete@yahoo.com.

Datele personale sunt prelucrate in scopul desfăşurării Campaniei, validării, atribuirii premiilor, anunţării publice a participanţilor castigatori, precum si indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului in materie fiscala cu privire la prezenta Campanie (de exemplu, obligaţia impusa de catre Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României, de completare a Declaraţiei nr. 205 - Declaraţie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul MFP nr. 2017/2005, publicat in Monitorul Oficial nr. 56/2006), precum si in materia arhivarii.

SECTIUNEA 14. LIMITAREA RASPUNDERII
14.1. Organizatorii Campaniei  nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de Ordonantei Guvernului nr. 99/ 2000. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acesteiCampanii, decizia Organizatorului este definitiva. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 30 octombrie 2020 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
14.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele cazuri:
14.2.1 inregistrarile online trimise in afara perioadei campaniei, respectiv receptionate inainte de data de 03 August 2020, ora 00:00, sau dupa data de 30 Septembrie 2020 ora 23,:59:59;
14.2.2. mesajele de raspuns trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului; Pierderile/ intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de internet, generate de retelele de telefonie mobila (Vodafone, Orange, Telekom) sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
14.2.3. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului); Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie; inscrierea online pe un alt site decat www.ardealulcufainosag.ro .
14.2.4. Expedierea documentelor necesare validarii, la alta adresa postala/de e-mail decat cele comunicate de catre reprezentantul Organizatorului;
14.2.5. Situatiile in care Participantii inscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceste cauze Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie;
14.2.6. Formularele de inscriere sunt incomplete, inexacte sau incorecte;
     14.2.7. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon cu care s-au inscris in Campanie;
14.2.8. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;
14.2.9. Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului sau situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita (de exemplu, dar fara a fi limitate la : (i) informatii eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei; (ii) dificultati tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/ sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/ sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de problem; (iii) deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitive; (iv) schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei - precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare - castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora).
14.2.10. Intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia sau ai participantilor, de servicii postale, curierat, bancare etc.;
14.2.11. Pierderea de catre participant a datelor de logare sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului; Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului)
14.3. Ordinea receptionarii inscrierilor pe website este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) receptionarii acestora, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.
14.4. Organizatorul are dreptul de a invalida formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.
14.4.1. De asemenea, Organizatorul nu e raspunzator pentru date gresite sau false de exemplu, dar fara a se limita la date personale sau numere de telefon incomplete pe care Participantii le declara in formularele de participare. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori, acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in campanie datorita ilizibilitatii datelor personale.
14.5. Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului pentru inscrierea pe website-ul Campaniei.
14.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.
14.6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
14.7. Dupa incheierea Campaniei, produsele cu mesajul Campaniei  nu vor putea fi  vandute decat cu informarea corecta si complete a consumatorilor in legatura cu incetarea Campaniei .
14.8. Organizatorul nu va purta niciun fel de raspundere cu privire la standardele de calitate ale produselor oferite.
SECTIUNEA 15. TAXE
15.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.
15.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere, alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in campanie sau solicitarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei sau trimiterii documentelor necesare validarii la adresa comunicata de catre Organizator).
SECTIUNEA 16. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
16.1. Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile ulterioare. Lista castigatorilor validati cuprinzand numele, prenumele si premiile castigate va fi publicata pe site-ul www.ardealulcufainosag.ro in cel mult 20 (douazeci) zile lucratoare de la momentul validarii lor. Atat lista respectiva cat si site-ul Campaniei vor continua sa fie active pentru o perioada de 30 (treizeci) zile de la data incheierii Campaniei.
SECTIUNEA 17. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
17.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
17.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora si cu respectarea prevederilor Art. 1.2 de mai sus.
17.3. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora (fara ca enumerarea sa fie limitativa, ci doar utilizata in scop exemplificativ) urmatoarele evenimente:

 • pierderea bazelor de date care contin numerele de identificare unice aferente inregistrarilor din baza de date;
 • avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;
 • erori produse prin eroare umana;
 • tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 • orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

17.4. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 1.2 de mai sus.
SECTIUNEA 18. LITIGII SI FRAUDE
18.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
18.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa Organizatorului, Societatea More Results Marketing S.R.L. cu sediul în Str. Baicului nr. 82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, Bucuresti, pana la data de 30 octombrie 2020, inclusiv.
18.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile titular/utilizator asupra numerelor de telefon utilizate/inregistrate in campanie,care au stat la baza alocarii premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra acestoranu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care (i) a primit mesajul de confirmare al inscrierii pe site-ul campaniei promotionale, site accesibil de pe homepage-ul website-ului www.ardealulcufainosag.ro  conform Sectiunii 6.1, (ii) este titularul/utilizatorul numarului de telefon care a stat la baza inscrierii in Campanie sau are/a obtinut acordul titularului numarului de telefon pentru utilizarea acestuia/in Campanie. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
18.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
18.5. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
SECTIUNEA 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
19.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant conform art. 19.2.
19.2. Regulamentul Campaniei va fi disponibil pe site-ul Campaniei promotionale www.ardealulcufainosag.ro, prin e-mail la promotii@moreresults.ro , sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.
19.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare ale acesteia.

Editat și autentificat la Societatea Profesională Notarială „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI TONEA LAURA-ANDREEA” într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 3 (trei) duplicate, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) exemplare s-au eliberat părții.

Organizator,
More Results Marketing S.R.L.
Prin imputernicit:

 

 

 

 

 

ANEXA 1 la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Cand doi se lupta Fainosagul castiga!”

03 August 2020- 30 Septembrie 2020

ACORD
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor

 

Subsemnatul -----------------, domiciliat in ---------------------, identificat prin CNP--------------------,  declar ca:

 • prin completarea si semnarea acestui acord, imi exprim in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele mele cu caracter personal ce constau in nume, prenume, numar telefon, adresa postala, semnatura, CNP, care sunt oferite de catre mine, pentru  indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei Cand doi se lupta Fainosagul castiga!”, desfasurata in perioada 03 August 2020–30 Septembrie 2020, sa fie utilizate si prelucrate de catre Societatea Orkla Foods Romania S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu , nr.89-97, Corpul C, sector 1, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/15619/2006, cod de identificare fiscala RO 14624799, prin intermediul agentiei More Results Marketing S.R.L. cu sediul in Str. Baicului nr. 82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20956/2004, avand CUI RO 17044796, inclusiv  validarea si acordarea premiului si publicarea pe site in calitate de castigator. Durata pentru prelucrarea datelor este durata legala impusa de legislatia fiscala in legatura cu cheltuiala deductibila a premiilor acordate.
 • Dupa incetarea duratei de prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele cu caracter personal vor fi sterse.
 • am fost informat legat de scopul prelucrarii datelor si mi s-au adus la cunoştinţă drepturile mele privind protecţia datelor cu caracter personal si responsabilităţile mele privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • am înteles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea intrarii in posesie a premiului castigat in cadrul Campaniei “Cand doi se lupta Fainosagul castiga!”

 

Prezentul acord a fost întocmit în două exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Incheiat astazi data de___________________

Castigator,                                                                                Orkla Foods Romania S.A.
    (Nume si semnatura)                                                                    prin imputernicit,
                                                                                                         More Results Marketing S.R.L