Regulament “No, bun. Ardealul cu Fainoșag”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

 

No, bun,   Ardealul cu Fainosag” 

 

Perioada desfasurare Campanie: 1 decembrie, ora 12:00 – 7 decembrie 2020, ora 23:59.

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 1. Campania promotionala “No, bun. Ardealul cu Fainosag” (denumita in continuare „Campania”) este organizata si desfasurata de societatea Societatea More Results Marketing S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Str. Baicului nr. 82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/20956/2004, avand CUI RO 17044796, in numele si pentru Societatea Orkla Foods Romania S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, corp C1, C (S+M+2E) sector 1, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/15619/2006, cod de identificare fiscala RO 14624799.

1.2 In cazul in care Tertii Subcontractanti, in virtutea obligatiilor contractuale asumate, au acces la datele cu caracter personal, prelucrate in scopul bunei desfasurari a Campaniei, ori prelucreaza date cu caracter personal, sunt tinuti sa respecte toate obligatiile prevazute in Regulament si toate drepturile participantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu inainte de a anunta in mod public aceste modificari, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, prin publicarea acestora cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. Orice modificare/completare se va efectua prin act aditional la prezentul regulament, urmand ca toate modificarile sa intre in vigoare dupa data autentificarii fiecarui act aditional ce aduce modificari prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prezentul Regulament, in mediul online, pe pagina de Facebook Ardealul, https://ro-ro.facebook.com/ardealulcufainosag  

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania va incepe in data de 1 decembrie 2020, ora 12:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 7 decembrie 2020, ora 23:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Campanii. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional pe: https://ro-ro.facebook.com/ardealulcufainosag  .

4.2. Inregistrarea in Campanie prin inscrierea in conformitate cu Sectiunea 7 de mai jos se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 1 decembrie 2020, ora 12:00, ora Romaniei si 7 decembrie 2020, ora 23:59, ora Romaniei. Orice inscriere inainte de data 1 decembrie 2020, ora 12:00, ora Romaniei sau dupa data de 7 decembrie 2020, ora 23:59, ora Romaniei, nu va fi luata in considerare.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau reședința în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumită în continuare „Participanti”).    

5.2. Persoanele sub 18 ani nu au dreptul să participe la Campanie. Câștigătorul își asumă răspunderea pentru toate informațiile pe care le furnizează Organizatorului.  

5.3. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații Organizatorului, angajații agenției implicate și nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).    

5.4. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.    

5.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă.   

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE

6.1. Inscrierea in Campanie nu este conditionate de achizitia de produse. 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1. Inscrierea in Campanie se poate realiza in perioada cuprinsa intre 1 decembrie 2020, ora 12:00, ora Romaniei si 7 decembrie2020 ora 23:59, ora Romaniei, prin accesarea paginii de Facebook Ardealul, https://ro-ro.facebook.com/ardealulcufainosag  .

7.2. In data de 1 decembrie 2020, in jurul orei 12:00, Organizatorul va realiza o postare pe pagina de Facebook prin care va anunta concursul, conform indicatiilor din postare, catre fanii paginii, astfel:

 • Organizatorul va posta un video care nu are ultima replică, a lui nea Ion, scrisă /subtitrată. Pentru a se inscrie in concurs, participantii vor trebui sa lase un comentariu la postarea de concurs care contine mentiunea “CONCURS!”, in care sa scrie ultima replica a lui nea Ion, din video-ul postat.

7.3. Participantii care vor raspunde la postarea de concurs vor intra in tragerea la sorti pentru premiile campaniei, conform sectiunii 8.

7.4. Orice continut licentios, injurios, obscen, instigator la discriminare, violenta sau activitati chestionabile/ ilegale poate fi sters de catre Organizator, fara ca Organizatorul sa fie obligat sa ofere explicatii sau justificari in acest sens. Stergerea comentariului implica pierderea dreptului de participare.

7.5. Un participant se poate inscrie de pe un singur cont de Facebook. Utilizarea mai multor conturi de Facebook de catre acelasi Participant in vederea incalcarii limitarilor de mai sus va fi sanctionata cu excluderea Participantului respectiv din Campanie si pierderea dreptului asupra eventualului premiu ce ar fi putut fi castigat. 

7.6. Continutul paginii de Facebook este moderat, iar orice tip de continut necorespunzator si/sau legaturi cu pagini de internet care nu au legatura cu cerinta sau cu aceasta promotie sau care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea autorului/participantului sau prezentarea unei explicatii. Autorul/Participantul va fi exclus din Campanie si implicit va pierde orice posibilitate de a castiga oricare din premiile Campaniei. Astfel, va fi descalificata automat din Campanie orice inscriere care nu are legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament. 

7.7. Pentru ca o inscriere sa fie considerata valida aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

7.7.1. Participantul sa indeplineasca conditiile de participare; 

7.7.2. Inscrierea sa fie realizata in perioada 1 decembrie 2020 ora 12:00, ora Romaniei si 7 decembrie 2020 ora 23:59, ora Romaniei, cu respectarea prezentului Regulament; 

7.8. In cazul in care se constata faptul ca un participant a castigat un premiu prin fraudarea mecanismului si regulilor de inscriere si participare, acesta va fi invalidat, iar premiul nu ii va mai fi acordat. In cazul in care acest lucru se constata dupa acordarea premiului, respectivul participant va avea obligatia de a returna Organizatorului premiul primit. Daca participantul incearca sa fraudeze, prin orice mod, participarea la campania promotionala, Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona definitiv, pe toata durata campaniei promotionale, toate inscrierile respective, de a descalifica participarea frauduloasa si/sau de a invalida castigatorul care a folosit mijloace frauduloase pentru a determina sau inlesni castigul in campanie.

7.9. Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul Concursului.

SECTIUNEA 8. PREMIILE ACORDATE

8.1. Premiile acordate in cadrul acestei Campanii sunt urmatoarele: 

 • 10 premii, fiecare constand intr-un cos cu produse Ardealul. Un cos contine: un cos pentru paine, 10 buc Ardealul pate porc 100g, 5 buc Ardealul pate porc reteta lui Ion 100g, 5 buc Ardealul pate porc reteta lui Ionut 100g, 5 buc Ardealul Vegetal 100g.

Valoarea unui premiu este de 107,75 lei (TVA inclusa), valoarea totala a premiilor fiind de 1077,5 lei, (TVA inclusa). Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani sau în alte produse.

8.2. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti prin intermediul unui program electronic de extragere aleatorie (www.random.org) si se vor desfasura conform Sectiunii 9.  

 

SECTIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR 

9.1. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti electronica, in data de 10 decembrie 2020, prin intermediul aplicatiei disponibile pe site-ul random.org. La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide din perioada Campaniei. In cadrul extragerii se vor desemna 10 potentiali castigatori si 10 rezerve.

Premiul/premiile neacordat/e in Campanie (ca urmare a neindeplinirii prevederilor prezentului Regulament, respectiv a mentiunilor din cadrul Sectiunilor 10 si 11 din Regulament, ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor) va/vor ramane in posesia Organizatorului. 

9.2. Castigatorii Premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a transfera, ceda premiul unei alte persoane. Premiile neacordate raman in posesia Organizatorului. 

9.3. Premiile Campaniei vor fi transmise numai participantilor castigatori si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. 

9.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor. 

9.6. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor. 

SECTIUNEA 10. CONDITII DE VALIDARE 

10.1. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii: 

10.1.1. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament; 

10.1.2. Sa se inregistreze in campanie, conform sectiunii 7 din Regulament;

10.2. Castigatorii nu vor fi validati in urmatoarele cazuri: 

10.2.1. Participantul caruia i s-a alocat un Premiu nu indeplineste prevederile Sectiunii 11 de mai jos; 

10.2.2. Participantul nu indeplineste conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament; 

10.3. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat initial vreun premiu dar se constata ulterior ca acestia nu respecta/nu au respectat sau nu intrunesc/nu au intrunit intocmai cerintele Regulamentului. 

 

SECTIUNEA 11. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR 

11.1. Participantii desemnati câştigători vor fi anuntati in data de 11 decembrie 2020 prin mesaj privat pe Facebook, şi vor fi informati în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare. Participantul va fi informat ca pentru validarea premiului trebuie ca în termen de maximum 2 zile lucratoare de la data anunţării, sa trimita datele sale de contact (nume, prenume, numar telefon, adresa livrare), prin mesaj privat catre pagina de Facebook Ardealul, https://ro-ro.facebook.com/ardealulcufainosag .

11.2. Daca Organizatorul nu receptioneaza, indiferent de motiv, in termen de 2 zile lucratoare de la data informarii participantului asupra castigului, datele solicitate, castigatorul este invalidat, isi pierde orice drept asupra premiului şi se va apela la rezerva, urmând ca şi aceasta să parcurgă procesul de validare detaliat la sectiunea 11.1. Daca va fi cazul, rezervele vor fi publicate in data de 17 decembrie 2020.

11.3. In cazul in care nici castigatorul, nici rezerva nu indeplinesc conditiile de validare, le este retrasa calitatea de potentiali castigatori si sunt invalidati, iar premiul nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului. 

11.4. Premiul vor fi acordat de catre Organizator in termen de cel mult 30 (treizeci) zile de la data validarii castigatorului.

11.5. Datele castigatorilor validati (nume, prenume, premiul castigat) vor fi publicate pe pagina de Facebook Ardealul https://ro-ro.facebook.com/ardealulcufainosagin cadrul unei postari, in cel mult 30 zile de la data validarii castigatorilor.

SECTIUNEA 12. MINORII 

12.1. Minorii nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie.

SECTIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Conform Legii in vigoare privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, Regulamentul UE 679 din 27 Aprilie 2016, intrat in vigoare la data de 25.05.2018, Organizatorul si Agentia prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate. 

13.1 SCOPURILE SI DURATA PRELUCRARII DATELOR

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal enumerate mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanţi în vederea participării la Campanie, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri: 

 1. Organizarea si desfasurarea Campaniei in cadrul careia Organizatorul acorda castigatorilor, conform mecanismului Campaniei, premiile mentionate 
 2. In vederea depistarii si eliminării oricarei incercari de fraudare prin incalcarea conditiilor de participare mentionate in Regulament. 

Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”) de la participanti: nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa postala,  date care se preiau in urmatoarele scopuri: 

 • Pentru scopul de organizare și defășurare a Campaniei
 • Pentru scopul de a valida participantii drept castigatori in prezenta campanie, de a expedia premiul, de a intocmi procesul verbal de predare-primire a premiilor si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale. Pentru indeplinirea acestui scop, se vor solicita nume, prenume, numar telefon, adresa postala. Datele castigatorului sunt utilizate si prelucrate de Organizator pe o perioada de maximum un 1 de zile de la data desemnarii participantului ca si castigator.

13.2. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie direct de la acestia prin completarea formularului de inscriere de catre participant.

13.3. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In desfasurarea activitatilor noastre si pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Organizatorul si Agentia colaboreaza cu diversi furnizori de servicii sau parteneri in baza unor relatii contractuale, carora le pot fi divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator. Pentru indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei datele participantilor pot fi dezvaluite, imputernicitilor care prelucreaza date pe seama Organizatorului, sub-imputernicitilor (entitati sub-contractate de imputerniciti pentru prelucrarea datelor).

13.4. SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege. 

13.5. DREPTURILE PARTICIPANTILOR

 In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi: 

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul oricarui participant, care s-a inregistrat in Campanie de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact ale Organizatorului, mentionate in partea introductiva a Regulamentului. Prin participarea la Campania Promoționala participantii isi dau acordul ca datele lor sa fie prelucrate strict in scopul bunei desfasurari a Campaniei.
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea participantilor de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact ale Organizatorului, mentionate in partea introductiva a Regulamentului.
 3. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul participantilor la Campanie de a obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand:
 4. participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; 
 5. prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste ca Organizatorul sa stearga datele; 
 6. Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 7. participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului; 
 8. Dreptul de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment; 

      e)  Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Orice participant care considera că ii sunt incalcate drepturile la viata privata prin prelucrarea datelor sale cu caracter personal poate sa sesizeze Autoritatea cu o plangere prin completarea formularului electronic pus la dispozitie de catre Autoritate pe pagina de internet a Autoritatii si care se regaseste la urmatoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro;

 1. Dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului mentionate in art 1.1

13.6. RESPONSABILUL CU PRELUCRAREA DATELOR

Pentru orice intrebare privind prezenta nota de informare si orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa se adreseze persoanei responsabile pentru Protectia Datelor din cadrul Organizatorului, ale carui date de contact sunt: Lucian Chete, lucian_chete@yahoo.com .

 

SECTIUNEA 14. LIMITAREA RASPUNDERII 

14.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei campanii, decizia Organizatorului este definitiva. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 23 decembrie 2020, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. 

14.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele cazuri: 

14.2.1. Inregistrarile trimise in afara perioadei Campaniei, respectiv receptionate inainte de data de 1 decembrie 2020, ora 12:00 sau dupa data de 7 decembrie 2020, ora 23:59

14.2.2. Pierderile sau intarzierile inscrierilor (de exemplu, dar fara a se limita la defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului); Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie; 

14.2.3. Situatiile in care Participantii trimit date de contact incorecte si din aceste cauze Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie;

14.2.4. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

14.2.5. Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit sau situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita (de exemplu, dar fara a fi limitate la : (i) informatii eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei; (ii) dificultati tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/ sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/ sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de problem; (iii) deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitive; (iv) schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei - precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare - castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora). 

14.3. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) receptionarii acestora, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor. 

14.4. Organizatorul nu e raspunzator pentru date gresite sau false de exemplu, dar fara a se limita la date personale sau numere de telefon incomplete pe care Participantii le declara. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori, acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorita ilizibilitatii datelor personale. 

14.5. Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului la inscrierea in Campanie. 

14.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.

14.6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. 

SECTIUNEA 15. TAXE 

15.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. 

15.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere, alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului sau trimiterii documentelor necesare validarii la adresa comunicata de catre Organizator sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in campanie sau solicitarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei). 

SECTIUNEA 16. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR 

16.1. Lista castigatorilor va fi publicata conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile ulterioare. Lista castigatorilor va fi publicata pe pagina de Facebook Ardealul https://ro-ro.facebook.com/ardealulcufainosag , in cadrul unei postari, in cel mult 30 zile de la data validarii castigatorilor.

SECTIUNEA 17. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA 

17.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

17.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majorasi cu respectarea prevederilor Art. 1.3 de mai sus. 

17.3. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora (fara ca enumerarea sa fie limitativa, ci doar utilizata in scop exemplificativ) urmatoarele evenimente: 

• pierderea bazelor de date cu inregistrarile in campanie; 

• avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor; 

• tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace; 

• orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia; 

17.4. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 1.4 de mai sus. 

SECTIUNEA 18. LITIGII SI FRAUDE 

18.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente. 

18.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa Organizatorului: Bucuresti, Str. Baicului nr. 82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, Catre More Results Marketing, fie prin intermediul adresei de e-mail promotii@moreresults.ro, pana la data de 23 decembrie 2020, inclusiv. Dupa acest termen, Organizatorul nu mai este obligat sa intretina niciun fel de corespondenta cu persoanele care trimit sesizari si solicitari, exceptie facand corespondenta cu potentialii castigatori.

18.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. 

18.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

SECTIUNEA 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

19.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

19.2. Regulamentul Campaniei va fi disponibil pe pagina https://ro-ro.facebook.com/ardealulcufainosag  sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial. 

19.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare ale acesteia.

Editat și autentificat la Societatea Profesională Notarială „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI TONEA LAURA-ANDREEA” într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 3 (trei) duplicare, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) exemplare s-au eliberat părții.

 

Organizator: More Results Marketing S.R.L.

Prin imputernicit: